Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu utilizarea cookie-urilor în conformitate cu Politica noastră privind cookie-urile.

Politica de confidențialitate


Operatorul de date este societatea JPK Trading.
Nr. din Reg. Com.: 15-09-085686


Societatea JPK Trading   acordă o mare importanță protecției confidențialității datelor dvs. și depune toate eforturile pentru a se asigura că datele dvs. personale sunt prelucrate în siguranță.


Colectăm informații despre dvs. atunci când vă înregistrați pe site-ul nostru, vă conectați la contul dvs., faceți o postare și/sau părăsiți contul dvs.

De asemenea, este posibil să colectăm informații despre dvs. din alte surse legale pentru a vă oferi produsele și serviciile noastre. Astfel de surse pot include surse publice și site-uri de socializare ale unor terțe părți. Aceste date pot include:

 • datele personale de contact; și

 • orice date cu caracter personal care fac parte din profilul dvs. de pe un site de rețea de socializare terț (de exemplu, Facebook) și pe care îl autorizați să le divulge (de exemplu, numele, adresa de e-mail, sexul, data nașterii, orașul, poza de profil, numele de utilizator, lista de prieteni). Puteți afla mai multe despre datele colectate vizitând site-ul de rețea de socializare terț în cauză.

Consimțământ

Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu politica noastră de confidențialitate.

Utilizarea informațiilor

Orice informație pe care o colectăm poate fi utilizată:

 • Pentru a vă personaliza experiența de utilizator și a o adapta la nevoile dumneavoastră individuale

 • Pentru a personaliza conținutul publicitar

 • Pentru a dezvolta site-ul nostru

 • Pentru a îmbunătăți serviciile noastre pentru utilizatori și asistența pentru clienți prin contactarea dumneavoastră prin e-mail

 • Pentru a participa la un concurs, o promoție sau un sondaj

 

1. DEFINIȚII

Client: orice persoană fizică având vârsta de cel puțin 16 ani sau persoană juridică ce accesează pagina de internet cosori.ro prin crearea și utilizarea unui Cont de Client sau care transmite o comandă fără crearea unui Cont, după ce și-a exprimat în prealabil acordul cu privire la aceste Termeni și Condiții.

Cont de Client: secțiunea din Pagina de internet accesată printr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Clientului să plaseze comenzi și unde se regăsește totodată și istoricul comenzilor plasate. Clientul este responsabil și se va asigura că toate informațiile introduse la crearea contului sunt corecte, complete și actuale.

Utilizator: Clientul sau vizitatorul, care utilizează Pagina de internet.

Coș de cumpărături: secțiune a Paginii de internet în care sunt introduse produsele selectate de către Client în vederea achiziționării.

Produs: orice articol afișat pe pagina  de internet cosori.ro, care în momentul plasării Comenzii este disponibil și urmează a fi livrat către Client în baza Comenzii acestuia;

Comandă: transmiterea de către Client pe pagina de internet prin completarea unor informații obligatorii a intenției de a achiziționa un Produs prezentat în cadrul paginii de internet. Confirmarea automată de către pagina de internet a Comenzii nu creează obligații contractuale.

Acceptarea Comenzii: reprezintă un e-mail transmis de către un operator după verificarea prezenței produsului în depozit și va cuprinde informații detaliate despre livrare.

Recenzii: o evaluare scrisă de către Utilizator cu privire la caracteristicile și modul de folosire al unui Produs, redactată pe baza experienței personale, prin care indică dacă Produsul respectă sau nu specificațiile menționate.

Persoana vizată/Utilizator: orice persoană fizică care este identificată sau poate fi identificată, direct sau indirect, pe baza unor date cu caracter personal specifice

Date cu caracter personal: datele referitoare la persoana vizată, în special numele, numărul de identificare și unul sau mai multe elemente specifice identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale, precum și concluziile care pot fi trase din datele referitoare la persoana vizată;

Date sensibile:
a) date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, apartenența la un grup de interese sau apartenența la un organism reprezentativ, viața sexuală
b) date cu caracter personal privind sănătatea, dependența patologică și date cu caracter personal privind infracțiunile penale

Consimțământ: o manifestare voluntară și liberă a dorințelor persoanei vizate, bazată pe informații adecvate, prin care aceasta își dă acordul neechivoc cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc, fie în totalitate, fie în legătură cu operațiuni specifice;

Opoziție: declarația persoanei vizate care se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal și care solicită încetarea prelucrării sau ștergerea datelor prelucrate;

Operator de date: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, ia și pune în aplicare deciziile privind prelucrarea (inclusiv instrumentul utilizat) sau dispune ca acestea să fie puse în aplicare de către o persoană împuternicită în numele său

Prelucrare de date: înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea, împiedicarea utilizării lor ulterioare, realizarea de fotografii, înregistrări sonore sau imagini și înregistrarea caracteristicilor fizice care pot fi utilizate pentru a identifica o persoană (de exemplu, amprentele digitale, amprentele palmei, probele de ADN, scanarea irisului);

Transfer de date: punerea datelor la dispoziția unei terțe părți specificate;

Ștergerea datelor: transformarea datelor în date de nerecunoscut, astfel încât să nu mai fie posibilă recuperarea acestora;

Distrugerea datelor: distrugerea fizică completă a suportului care conține datele;

Prelucrare de date: îndeplinirea sarcinilor tehnice legate de operațiunile de prelucrare, indiferent de metoda și mijloacele utilizate pentru efectuarea operațiunilor și de locul de aplicare, cu condiția ca sarcina tehnică să fie îndeplinită cu privire la date;

Persoană împuternicită de operator: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului pe baza unui contract cu operatorul, inclusiv un contract încheiat în temeiul unei dispoziții legale;

Responsabilul cu protecția datelor: organismul din sectorul public care a produs datele de interes public care fac obiectul divulgării obligatorii prin mijloace electronice sau în cursul activităților căruia au fost generate datele respective;

Furnizor de date: un organism cu atribuții publice care, în cazul în care operatorul de date nu publică el însuși datele, publică pe un site internet datele pe care i le-a furnizat operatorul de date; set de date: totalitatea datelor prelucrate într-un singur registru;

Terță persoană: o persoană fizică sau juridică sau un organism fără personalitate juridică, alta decât persoana vizată, operatorul sau persoana împuternicită de operator;

 

Protecția datelor în comerțul electronic

Noi suntem singurii proprietari ai informațiilor colectate pe site. Informațiile dvs. de identificare personală nu vor fi dezvăluite, schimbate, transferate sau oferite niciunei alte companii, indiferent de motiv, fără consimțământul dvs.

Aspecte referitoare la terți

Nu vindem, nu comercializăm și nu dezvăluim în nici un fel informațiile dvs. personale identificabile către nici o persoană neautorizată. Acest lucru exclude terții care sunt implicați în editarea site-ului nostru web sau în gestionarea afacerii noastre, atâta timp cât aceste părți păstrează confidențialitatea informațiilor care le sunt încredințate.

Considerăm că schimbul de informații este necesar pentru cercetare, prevenire, activitate ilegală, suspiciune de fraudă, situații care pot reprezenta o amenințare la adresa siguranței fizice a oricărei persoane, integritatea utilizării site-ului web sau pentru orice alt motiv definit de lege.

Cu toate acestea, informațiile neprivate pot fi dezvăluite unor terțe părți pentru marketing, publicitate sau alte utilizări.

Protecția datelor

Utilizăm o gamă largă de măsuri de securitate pentru a vă păstra informațiile personale în siguranță. În plus, numai angajații care trebuie să efectueze o activitate specifică (cum ar fi facturarea sau serviciul clienți) au acces la informațiile de identificare personală. Computerele/serverele utilizate pentru a stoca informații personale identificabile sunt păstrate într-un mediu securizat.

Utilizăm cookie-uri?

Da. Utilizăm module cookie pe site-ul nostru web pentru a vă oferi o experiență de utilizare mai bună și pentru a vă face experiența de navigare mai sigură. Cookie-urile noastre îmbunătățesc accesul la site-ul nostru web și ne ajută să identificăm vizitatorii repetați. În plus, modulele noastre cookie îmbunătățesc experiența utilizatorului prin urmărirea utilizatorilor și a sferei de interese ale acestora. Cu toate acestea, această utilizare a cookie-urilor nu este în niciun caz legată de informații personale identificabile pe site-ul nostru.

Dacă doriți să dezactivați utilizarea cookie-urilor, puteți face acest lucru în browserul dvs.

Gestionarea cookie-urilor

Pagina de internet cosori.ro utilizează cookie-uri în conformitate cu prevederile Legii nr. 365/2002: legea privind comerţul electronic, republicată, coroborat cu Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, republicată, și Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, republicată.

Cookie-urile specifice paginii de internet/site-ului web sunt așa-numitele ”cookie-uri de sesiune protejate prin parolă”, ”cookie-uri de coș de cumpărături” și ”cookie-uri de securitate”, care nu necesită consimțământul prealabil al persoanei vizate.

Faptul prelucrării, domeniul de aplicare a datelor prelucrate: identificator unic, date, ore

Persoane vizate: toate persoanele vizate care vizitează pagina de internet/site-ul web.

Scopul prelucrării datelor: identificarea utilizatorilor, înregistrarea intereselor și a eventualelor comenzi și urmărirea vizitatorilor.

Durata prelucrării datelor, termenul limită de ștergere a datelor: durata prelucrării datelor este de 30 de zile pentru cookie-urile de sesiune până la sfârșitul vizitei pe site-urile web și de 30 de zile pentru toate celelalte cookie-uri, după care datele vor fi șterse.

Posibili operatori care pot avea acces la date: datele cu caracter personal pot fi prelucrate de către personalul operatorului, în conformitate cu principiile stabilite mai sus.

Temeiul juridic al prelucrării: nu este necesar consimțământul persoanei vizate în cazul în care singurul scop al utilizării modulelor cookie este acela de a furniza o comunicare prin intermediul unei rețele de comunicații electronice sau în cazul în care furnizorul de servicii are strict nevoie de modulele cookie pentru a furniza un serviciu al societății informaționale solicitat în mod explicit de către abonat sau utilizator.

Buletin informativ, activitate de marketing

 1. Utilizatorul poate consimți în mod expres și în prealabil ca furnizorul de servicii să îl contacteze cu oferte publicitare și alte trimiteri poștale la datele de contact furnizate în momentul înregistrării (de exemplu, adresa de e-mail sau numărul de telefon).

 2. În plus, Clientul/Utilizatorul poate, sub rezerva dispozițiilor prezentei notificări, să consimtă la prelucrarea de către Furnizorul de servicii a datelor cu caracter personal necesare pentru trimiterea de oferte publicitare.

 3. Furnizorul de servicii nu va trimite mesaje publicitare nesolicitate, iar utilizatorul se poate dezabona de la primirea unor astfel de oferte fără nici o restricție și fără a indica niciun motiv, în mod gratuit. În acest caz, furnizorul de servicii va șterge din evidențele sale toate datele cu caracter personal necesare pentru trimiterea mesajelor publicitare și nu va contacta utilizatorul cu alte oferte publicitare. Utilizatorul se poate dezabona de la publicitate făcând clic pe linkul din mesaj.

Agentul de publicitate, furnizorul de servicii de publicitate sau editorul anunțului publicitar păstrează o evidență a datelor cu caracter personal ale persoanelor care și-au dat consimțământul în limitele specificate în consimțământ. Datele înregistrate în acest registru, referitoare la destinatarul publicității, pot fi prelucrate numai în conformitate cu consimțământul dat în formularul de consimțământ, până la retragerea acestuia, și pot fi divulgate unor terțe părți numai cu acordul prealabil al persoanei în cauză.

Facebook

 1. Faptul colectării datelor, sfera de aplicare a datelor prelucrate: numele înregistrat pe Facebook.com, respectiv poza publică de profil a utilizatorului.

 2. Persoane vizate: toate persoanele vizate care s-au înregistrat pe pagina comunității Facebook.com și care au ”apreciat” (făcând clic pe butonul ”Like” de pe pagina Facebook.com) site-ul/pagina de internet.

 3. Scopul prelucrării datelor: pentru a împărtăși sau a da ”like” anumitor conținuturi, produse, promoții sau site-ului în sine pe Facebook.com.

 4. Durata prelucrării datelor, identitatea operatorilor care pot avea acces la date și drepturile persoanelor vizate în legătură cu prelucrarea datelor: persoana vizată poate afla informații despre sursa datelor, prelucrarea datelor, precum și despre metoda și temeiul juridic al transferului la adresa http://www.facebook.com/about/privacy/ .

 5. Prelucrarea datelor se realizează pe site-ul Facebook.com, astfel încât durata prelucrării datelor, modalitatea de prelucrare a datelor și posibilitățile de ștergere și modificare a datelor sunt reglementate de regulile site-ului comunității Facebook.com.: (http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/)

 6. Temeiul juridic al prelucrării: consimțământul voluntar al persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal pe site-ul Facebook.com.

Securitatea datelor

 1. Operatorul concepe și pune în aplicare operațiunile de prelucrare astfel încât să asigure protecția vieții private a persoanelor vizate.

 2. Operatorul de date și persoana împuternicită de către operator în cadrul activităților lor asigură securitatea datelor și iau măsurile tehnice și organizatorice și stabilesc normele procedurale necesare pentru a aplica legea privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea de informare, respectiv alte norme de protecție a datelor și de confidențialitate.

 3. Se iau măsuri adecvate pentru a proteja datele, în special împotriva accesului neautorizat, modificării, divulgării, dezvăluirii, ștergerii sau distrugerii, distrugerii sau deteriorării accidentale și a inaccesibilității care rezultă din modificări ale tehnologiei utilizate.

 4. Pentru a proteja fișierele de date gestionate electronic în diferitele registre, o soluție tehnică adecvată trebuie să garanteze că datele stocate în registre nu pot fi direct legate și atribuite persoanei vizate, cu excepția cazurilor în care acest lucru este permis de lege.

 5. În cursul prelucrării automatizate a datelor cu caracter personal, operatorul și persoana împuternicită de operator iau măsuri suplimentare pentru a preveni introducerea neautorizată de date; pentru a preveni utilizarea sistemelor de prelucrare automată a datelor de către persoane neautorizate prin intermediul echipamentelor de transmitere a datelor; posibilitatea de a verifica și de a identifica organismele cărora le-au fost sau pot fi transmise datele cu caracter personal prin intermediul echipamentelor de transmitere a datelor; posibilitatea de a verifica și de a stabili ce date cu caracter personal au fost introduse în sistemele de prelucrare automatizată, când și de către cine; posibilitatea de recuperare a sistemelor instalate în caz de funcționare defectuoasă și de raportare a erorilor de prelucrare automatizată.

 6. Operatorul și persoana împuternicită de operator iau în considerare stadiul actual al tehnicii atunci când definesc și pun în aplicare măsuri pentru a asigura securitatea datelor. Ar trebui să se aleagă între mai multe soluții de prelucrare posibile care asigură un nivel mai ridicat de protecție a datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru ar impune o sarcină disproporționată pentru operator.

Dreptul la portabilitatea datelor

Conform articolului 20 RGPD are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului:

 • într-un format structurat, utilizat pe scară largă și care poate fi citit automat

 • are dreptul de a le transfera către un alt operator

 • să solicite transferul direct al datelor către un alt operator - dacă este fezabil din punct de vedere tehnic

 • cu excepția: prelucrării efectuate în scopuri de interes public sau pentru exercitarea autorității publice

Acesta este un nou instrument juridic pentru a consolida controlul asupra propriilor date, care poate fi exercitat atunci când prelucrarea este automatizată și operatorul prelucrează datele pe baza consimțământului persoanei vizate sau pe baza unui temei juridic contractual.

Căi de atac

Utilizatorul se poate opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă

a)  prelucrarea sau transferul de date cu caracter personal este necesar exclusiv pentru îndeplinirea unei obligații legale la care este supus Prestatorul de servicii sau în scopul intereselor legitime urmărite de Prestatorul de servicii, de destinatar sau de o terță parte, cu excepția cazului în care prelucrarea este impusă de lege;

b)  datele cu caracter personal sunt utilizate sau divulgate în scopuri de marketing direct, de sondare a opiniei publice sau de cercetare științifică;

c)  în alte cazuri prevăzute de lege.

Furnizorul de servicii examinează obiecția în cel mai scurt timp posibil de la data solicitării, dar nu mai târziu de 15 zile, decide dacă obiecția este justificată și îl informează în scris pe solicitant cu privire la decizia sa. În cazul în care furnizorul de servicii stabilește că obiecția persoanei vizate este justificată, acesta încetează prelucrarea datelor, inclusiv colectarea și transmiterea ulterioară, blochează datele și notifică obiecția și măsurile luate pe baza obiecției tuturor celor cărora le-au fost transmise anterior datele cu caracter personal vizate de obiecție și care sunt obligați să ia măsuri pentru a aplica dreptul de opoziție.

În cazul în care utilizatorul nu este de acord cu decizia furnizorului de servicii, acesta poate contesta decizia în instanță în termen de 30 de zile de la data notificării acesteia. Instanța va judeca cauza în lipsa părților.

Plângerile împotriva unor posibile încălcări de către operatorul de date pot fi depuse la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
Telefon: +40.318.059.211 / +40.318.059.212

Fax: +40.318.059.602 E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Dezabonare, ștergerea datelor

Utilizăm adresa de e-mail pe care ne-o furnizați pentru a vă trimite informații și actualizări despre comenzile dumneavoastră, știri ocazionale despre companie, informații despre produse etc. Dacă într-o zi decideți că doriți să vă dezabonați de la primirea altor e-mailuri, veți găsi instrucțiuni detaliate la sfârșitul e-mailurilor noastre pentru a vă ajuta să faceți acest lucru.

În plus, dacă doriți să vă ștergeți sau să vă modificați datele, puteți face acest lucru trimițând un e-mail la hello@cosori.ro. Solicitările de ștergere sau modificare vor primi răspuns în termen de 5 zile lucrătoare.